Tento nový koncept v EtnoDance bude vedený 2 lektorkami, každá z nich je iná, takže nájdete rôzny popis k tomuto tancu. V Pezinku bude viesť hodiny “Woman dance” Veronika, tu je jej popis hodiny:

Kde?:     Centrum LaManita Pezinok, Trnavská 1. Je to bývalá budova ZUŠ. Vchod od Trnavskej ulice, alebo priamo z parkoviska pred zámkom.

Kedy?:  Začíname 24.1.2018, ukážkovou hodinou, ak si chceš  lekciu najprv vyskúšať, je to ideálna možnosť pre teba.

Následne sa môžeš prihlásiť do kurzu, ktorý zahŕňa 10 lekcií a trvá do 28.3.2018.

Budeme sa stretávať každú stredu o 18:00, kurz sa predpláca na 10 lekcií vopred.

Začíname 24.1.2018, STREDA 18:00 

Cena:  60€/10 lekcií, lekcie budú nadväzné, nedajú sa hradiť samostatne. Prvú lekciu si však môžete vyskúšať a ak

sa rozhodnete nepokračovať, vyplatíte mi iba sumu 6€/1 lekcia. v prípade vymeškania sa lekcie dajú nahrádzať na hodinách brušného tanca pre začiatočníkov, ktorý bude bývať v pondelok o 18:00 v centre LaManita.

Lektorka: Veronika Zahra Majdáková

POPIS:

       WOMAN DANCE
„Pre dušu a kreativitu“

Tanec v „krivkách vinúci sa telom“ je odpradávna doménou žien. Tanec rozvíjajúci eleganciu, ladnosť, temperament, intuíciu, kreativitu. Tanec… doplňte si čo by Vám mal rozvíjať… Pretože tanec a pohyb vychádzajúci z našej duše je to najkrajšie čo sebe a svojim blízkym môžete darovať.

Na hodinách budeme pracovať s viacerými tanečnými štýlmi s ktorými som sa vo svojej lektorskej praxi stretla. Rôzne prvky, hudba, temperament pôsobí odlišne na škálu emócií a časti ženského tela. Primárne budeme čerpať z tanca a hudby starobylej Perzskej kultúrnej oblasti. Tanec je veľmi ženský, jemný, elegantný, vznešený a plný skrytých symbolov až mystický. Reflektuje akúsi poéziu pohybu skrytú vo vlastnom príbehu. Dominuje pohyb trupu, rúk a uchopenie priestoru.

Skúste si položiť otázku: Aký pohyb je pre Vás najprirodzenejší?…
Pre veľa žien je to pohyb panvou, pohyb vychádzajúci z lona, z vašej prirodzenej podstaty, rozvíjajúci sa vo vlnách do celého tela… Tento pohyb prehĺbime v spojení s brušným tancom, charakteristickým pre krajiny orientu. Je v rôznych obmenách takmer v každej kultúre, aj keď bol po stáročia veľmi utajovaný a utláčaný, väčšinou odovzdávaný medzi ženami…
Postupne budú na hodinách zastúpené všetky elementy ženskosti. V neposlednej rade vo Vás tanec podnieti temperamentnú divošku. V tom Vám dopomôžu tance kočovných cigánov, zemitý africký tanec a ohnivé flamenco.
Cieľom však nebude dokonalé napodobnenie týchto štýlov, ktoré navyše ani nevychádzajú z našej kultúry. Prvky a elementy z nich budú iba prostriedok pre nájdenie vlastnej esencie pohybu, ktorú má v sebe každá z nás…

Comments are closed.