e-mail: info@etnodance.sk
tel.: +421 911 200 079

NIVY: Dom kultúry Nivy – centrála
Súťažná 18
821 08 Bratislava

PEZINOK: centum La Manita – pobočka
Trnavská 1
902 01 Pezinok
(parkovanie pred zámoc.parkom, biely dom rod. typu)