platné pre zimný trimester trimester od 20.1.2020 – 10.4.2020 (12 týždňov)

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA

16:00-17:00

Brušné tance Zač.

(od 28.1.2020)

(Veronika)

17:00-18:00

Vykúcačky

ZAČ

(od 27.1.2020)

(Darinka)

17:00-18:00

Woman dance

ZAČ

(Veronika)

 

18:00-19:00

 VYKRÚCAČKY

(uzavretá

skupina)

(Darinka)

 18:00-19:00

BRUŠNÉ TANCE

pokročilé

(Veronika)

18:00-19:00

BRUŠNÉ TANCE

Začiatoč.

(od 22.1.2020)

(Lucka)

18:00-19:00

BOLLYWOOD

začiatoč.

(od 30.1.2020)

(Lydka)

19:00-20:00

CHARLESTON

WOMAN

začiatoč.

(od 27.1.2020)

(Mafra)

19:00-20:15

TRIBAL FUSION

Pokroč.

(Marta B.)

19:00-20:00

BRUŠNÉ TANCE

MP-POK

Technika

(Lucka)

19:00-20:00

BOLLYWOOD

pokroč.

(Lydka)

19:00-20:30

Piatkové workshopy

(sleduj ponuku WS!)

 

 20:15-21:15

TRIBAL ATS

(Marta B.)

20:00-21:15

BRUŠNÉ TANCE

POKROČ.

Choreografia

variácie

(Lucka)

20:00-21:00

TRIBAL FUSION

MP

(Marta)

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
9:00-10:00

Woman dance

začiatočníčky

18:00- 19:00

WOMAN DANCE

mierne pokročilé
(Veronika)

 

19:00 – 20:15

Brušné tance

pokročilé

(Veronika)