platné pre jesenný trimester od 16.9.2019 – 19.12.2019 (14 týždňov)

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA

16:00-17:00

WOMAN DANCE

terapeutické cvičenie

pre ženy

(Veronika)

17:00-18:00

Vykúcačky

ZAČ

(Darinka)

17:00-18:00

Gypsy dance

Balkán

ZAČ

(Veronika)

17:00-18:00

Brušné tance

ZAČ

(Lucka)

 

18:00-19:00

 VYKRÚCAČKY

(uzavretá

skupina)

(Darinka)

 18:00-19:00

BRUŠNÉ TANCE

pokročilé

(Veronika)

18:00-19:00

BRUŠNÉ TANCE

mierne pok.

(Lucka)

18:00-19:00

BOLLYWOOD

začiatoč.

(Lydka)

19:00-20:00

CHARLESTON

Pokročilé

(Mafra)

19:00-20:15

TRIBAL FUSION

Pokroč.

(Marta B.)

19:00-20:00

BRUŠNÉ TANCE

Pokroč.

Technika

(Lucka)

19:00-20:00

BOLLYWOOD

pokroč.

(Lydka)

19:00-20:30

Piatkové workshopy

(sleduj ponuku WS!)

 

 20:00-21:00

 20:15-21:15

TRIBAL ATS

(Marta B.)

20:00-21:15

BRUŠNÉ TANCE

POKROČ.

Choreografia

(Lucka)

20:00-21:00

TRIBAL FUSION

MP

(Marta)

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA

17:45 – 19:00

WOMAN DANCE

začiatočníci
(Veronika)

 

19:00 – 20:15

Brušné tance

pokročilé

(Veronika)