“Všestranná tanečnica a lektorka, spoluzakladateľka a v súčasnosti umelecká a výkonná vedúca tanečnej skupiny Karavana, študentka odboru Tanečné divadlo a Performancia na VŠMU.”

TANEČNÉ ZÁZEMIE:

– už v detstve študovala rôzne tanečné techniky ako stepový tanec, ľudový tanec, moderný a scénický tanec (Allegro), jazzový, klasický tanec, technika Marthy Graham, technika José Limóna (Tanečné Divadlo Bralen), súčasný tanec (Elledanse)
– klasický orientálny tanec, tribal dance a tribal fusion študovala od svojich 15tich rokov u rôznych domácich aj zahraničných lektorov (Daniela Tóthová, Bri Hurley, Elisabeth Strong, Dalida Galy, Joanna Saahirah, Nabila Sabha, Mohammed el Hosseny, Serkhan Tutar, Khaled Mahmoud, …)
– neskôr sa začala venovať indickému tancu, najmä indickému filmovému tancu Bollywood, folklórnej Bhangre a klasickému indickému tancu Kuchipudi (bratranec Bharatnatyam) a Khatak, ktoré tiež študovala u rôznych lektorov (Elena Repka, Saraswathi Rajathesh, Shovana Narayan, Senthil Kumar, …)
– absolvovala intenzívne štúdium Kuchipudi v Natyasaraswathi Bangalore, India
– dlhodobo sa venuje štúdiu jógy
– v súčasnosti študuje na Vysokej Škole Múzických umení v odbore Tanečné Divadlo a Performancia s doplňujúcim štúdiom pedagogiky moderného tanca

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

– od svojich 18tich rokov vyučuje orientálny a indický tanec v rôznych tanečných štúdiách (Zlatá Špirála, Mafra, Tropical, Etnodance, …), domoch kultúry a centrách voľného času
– v rokoch 2013 a 2014 vyučovala orientálny tanec, tribal dance a tribal fusion pre viaceré tanečné školy v južnej indii
– certifikovaná lektorka Flowin Fit cvičenia
– lektorka tanečného a dramatického krúžku pre deti predškolského a školského veku
– od roku 2014 sa intenzívne venuje rôznym alternatívnym pohybovo-divadelným projektom doma aj v zahraničí, ktoré prirodzene ovplyvňujú aj obsah jej pedagogického repertoáru
– v rámci potreby priviesť do tanečnej pedagogickej praxe kvalitnú tanečnú techniku aj individuálny osobnostný rozvoj vytvorila na základe skúseností vlastný pedagogický koncept Back To Self

INTERPRETAČNÁ A CHOREOGRAFICKÁ ČINNOSŤ:

– spoluzakladateľka a v súčasnosti umelecká a výkonná vedúca tanečnej skupiny Karavana
– tvorba sólových a skupinových choreografií pre rôzne subjekty
– absolvovala tanečné sólové turné v južnej indií
– stala sa súčasťou zápisu do Guinessovej knihy rekordov na 4th International Kuchipudi Dance Convention v Silicon Andhra – viac ako 6000 tanečníkov tancujúcich spoločne choreografiu Ramayana Shabdam (kde jej počas tancovania ukradli všetky doklady :-P)
– spolupracuje na tvorbe rôznych tanečných projektov s tanečnými skupinami, umeleckými subjektami, neziskovými organizáciami, inštitúciou VŠMU a fondu na podporu umenia
– od roku 2013 získava tanečné ocenenia za tanečnú a choreografickú činnosť sólovo, aj so svojou tanečnou skupinou Karavana (PDF, LOF, Let´s Dance, …)

*”Tanec nie je devízou vyvolených. Tanec prišiel od ľudí a medzi ľuďmi aj navždy zostane.”*