Je to kurz vhodný pre tanečnice aj netanečnice. Pre tie z Vás ktoré v tanci hľadajú niečo viac, chcú sa dostať hlbšie, zdokonaliť a rozvinúť svoj potenciál. Alebo pre tie, ktoré chcú vyskúšať niečo nové a iné ako doteraz. Či jednoducho pre tie ktoré si chcú osviežiť a spríjemniť voľné chvíle.
Vypíname myseľ a zapíname intuíciu.
V tomto netradičnom kurze zloženom zo štyroch blokov ponúkame ochutnávku tanečných cvičení a pohybových hier, cvičení zameraných na uvoľnenie mysle a tela, rozkvet kreativity, hľadanie balansu (fyzického aj psychického, pretože jedno bez druhého nejde), a na podporu radosti zo samej seba. Všetky časti kurzu priamo alebo nepriamo súvisia s tancom a hravou formou sa zameriavajú na rozvoj osobnosti a vnútorného potenciálu v nás. To všetko sú atribúty, ktoré vieme využiť na tréningu, pódiu, aj v každodennom živote.
Môžete očakávať aktívny relax, zábavu, keďže množstvo cvičení budeme robiť hravou formou a možno sa ocitnete aj v pozíciách, v ktorých sa často neocitáte a otvoria sa Vám nové obzory.

Kedy?: Začíname 11.mája 2017, končíme 29.júna 2017 – kurz zahŕňa 8 lekcií (jedna lekcia 60 minút)

Kde?: Tanečné štúdio EtnoDance – Súťažná 18, budova DK nivy, baletná sála suterén

Lektorka: Alica Kuchtová, tanečnica rôznych žánrov, dlhoročná lektorka indického tanca, študentka VŠMU v odbore tanec.

Cena: 48€

Prihlasovanie: veronika@etnodance.sk, ako predmet uviesť “pohybový rozvoj”, následne Vám budú zaslané organizačné pokyny a údaje k platbe.

BACK TO SELF (Deň 1.) „Keď zavrieš oči, vieš kde máš ruky?“
Kontakt samej so sebou v pohybe a tanci. Kto som, čo dokážem, ako to cítim a prečo to robím? Vrátime sa naspäť k sebe, budeme sa učiť pozorovať svoje telo zvnútra. Kde začína a končí pohyb a aké pocity v nás niektoré pohyby vyvolávajú?
CREATIVITY (Deň 2.) „Byť niečím iná a zaujímavá.“
Rozvoj kreativity tanečníc, rozšírenie obzorov. Vhodné do tanečného rozvoja napr. pre vlastnú tvorbu, či ako sa vynájsť v rôznych nečakaných tanečných situáciách. Kreativitu v podaní tohto workshopu vieme využiť aj viných ako tanečných oblastiach a bežnom živote, keďže budeme robiť viac netradičných cvičení.
ESPRIT (Deň 3.) „Kráča po ulici a každý vie, že prešla okolo.“
Esprit je to, čo potrebuje každá žena. A tanečnice, ktoré stoja na pódiu obzvlášť. Niekto sa s ním narodí, čiastočne sa však dá aj získať a naučiť sa ako zo svojich hlbín vytiahnuť to najlepšie. Budeme robiť rôzne cvičenia zamerané na expresivitu, prejav, schopnosť vyjadrenia námetu. Zameriame sa na pochopenie toho, že esprit nespočíva v tom, ako vyzeráme.
CONTACT (Deň 4.) „Relaxuj, neboj sa a poddaj sa .“
Odstráňovanie medziľudských bariér, nadväzovanie kontaktu a neverbálna komunikácie. Byť vodcom či následovníkom, zároveň preberanie a posúvanie týchto úloh. Toto všetko nás má naučiť dôverovať sebe aj ľuďom okolo seba a tvoriť niečo spoločne. Možno si spomenieme aké je to krásne objavovať ľudskosť v nás.

 

Comments are closed.