Pondelky o 18:00 od 15. mája 2017!

Prihlasovanie: veronika@etnodance.sk

SALSATION® fitness je tanečný fitness program, ktorý prevádza funkčný
tréning do inovatívnych tanečných pohybov so sústredením sa na muzikalitu
a vyjadrenie textov piesní.

Slovo „SALSATION“ bolo vytvorené z dvoch slov – Salsa a Sensation.

SALSA: nie z tanečného štýlu, ale zo španielskeho slova „salsa“, v
preklade omáčka, pretože SALSATION® je zmes rôznych rytmov, kultúr,
tanečných štýlov a fitness protokolov.

SENSATION: program kladie veľký dôraz na muzikalitu, vyjadrenie textov
priesní, pocitov a taktiež na funkcie ľudského tela.

Jedným z rozdielov čím sa SALSATION® líši od iných programov je jeho
zámer začleniť funkčné pohyby ľudského tela do všetkých tanečných
choreografií, ktoré pracujú na spôsob 3D, čiže využívajú všetky hladiny
pohybu.

Program je nie len jednoduchý a zábavný, ale taktiež prispieva k zvýšeniu
mobility potrebnej ku každodennému životu, zvýšeniu vitality a energie,
nezáležiac na veku. Je určený pre každého kto miluje pohyb, dobrú hudbu
bez ohľadu na vek či pohlavie.

Prínosy programu:

Zlepšenie muzikality a mobility
Spaľovanie kalórií, zvýšenie sily a vytrvalosti
Zlepšenie zdravia a koordinácie pohybov
Vďaka programu sa stanete šťastnejší
Video:https://www.youtube.com/watch?v=cDys9ru9meg
Kurzy salsation u nás vedie certifikovaná lektorka Erika Kráľová

Comments are closed.