Tancujuce babo a magnetofon1

“Tanečné štúdio EtnoDance (DK Nivy, Súťažná 18) otvára od 22.9.2014
tanečné pohybové prípravky pre deti pod odborným vedením tanečných pedagógov.”

18.9.2014 UKÁŽKOVÉ LEKCIE PRE DETI ZDARMA!

Príďte  si vyskúšať ako u nás hodiny pre deti prebiehajú, zoznámte sa s lektorkou a  prostredím kde Vaše dieťa bude tancovať.

16:00-16:45

Tanečná príprava 3-6

17:00-17:45

Tanečná príprava 6-8

REZERVÁCIE: info@etnodance.sk

Čo sa u nás naučíte?: Základy baletu, moderného tanca, slovenského folklórneho tanca  a exotické tance:
latino, brušné tance, bollywood, flamenco.  Tieto tanečné štýly sú radené postupne s ohľadom na vek a potreby Vášho dieťaťa.

Tanečná a pohybová prípravka pre 3-4 ročné deti

V prípravke sa kladie dôraz na celkový rozvoj pohybu.  Deti trénujú hrubú a jemnú motoriku, učia sa vnímať priestor, radiť sa v priestore do útvarov (kruh, rad).  Koordinujú súlad hudby a pohybu. Hravou formou  sa deti učia vnímať rytmus pomocou jednoduchých hudobných nástrojov (tamburína, hrkálky, bubníky, zvončeky) a základných rytmických cvičení. Deti v skupine sa učia vnímať sa navzájom, tancovať vo dvojiciach, učia sa základné tanečné kroky ( 1 kročka, 2 kročka, kráčanie v kruhu, rade a po priestore). Na hodine sa používajú rôzne zábavné a stimulačné pomôcky a tanečné rekvizity (masážne loptičky, šatky, kruhy).  Hodiny prebiehajú v pohode,  so zreteľom na dobrý pocit, motiváciu a zážitok z úspechu.

Tanečná prípravka pre 4-6 ročné deti

V prípravke sa kladie dôraz na celkový rozvoj pohybu.  Zdokonaľuje sa hrubá a jemná motorika. Pri cvičení jemnej motoriky zaraďujeme prvky Indického tanca, kde sa využívajú pohyby prstov ako komunikačný nástroj (deti znázorňujú rukami zvieratá: páv, orol, had, slon..). V lekciách sú zaradené aj cvičenia na rovnováhu, pohyb po priestore, priestorovú orientáciu.  Pohyb je však už vedený k výučbe tanečných prvkov a variácií, kurz na konci vyústi do záverečnej choreografie, vystúpenia. V našom štúdiu vyučujeme základy baletu (pohyb horných a dolných končatín, práca s chodidlom), moderného tanca (dynamika, prvky), folklórneho tanca (1 kročka, 2 kročka, pérovanie, pohyb v kruhu, diagonále). Pre ozvláštnenie hodiny používame rôzne rekvizity, hudobné nástroje a perkusie, šatky, závoje. Do hodín zaraďujeme aj prvky Indického tanca, latina a flamenca, ktoré výborne rozvíjajú rytmické cítenie a deti jednoducho bavia:-)

Tanečná prípravka pre 6-8 ročné dievčatá (so zameraním na latino, flamenco, indické tanca a orientálne tance)

V tomto kurze sa okrem všeobecnej tanečnej prípravy s využitím metodiky klasického a moderného tanca, dievčatá vedú a učia aj prvky latinsko-amerických tancov (salsa, samba, merenque, rumba), prvkov španielskeho flamenca, indického moderného muzikálového tanca a orientálneho tanca. Cieľom kurzu je tvorba choreografií pri ktorých sa dievčatá učia priestorové vnímanie. Choreografie môžu byť odprezentované na akciách tanečného štúdia EtnoDance, alebo na medzinárodných súťažiach v orientálnom tanci.

Oblečenie: legínsy, cvičky (baletné cvičky s mäkkou podrážkou), suknička, dress alebo dlhšie tričko.  V prípade flamencovej prípravy aj topánky balerínového typu.

Organizačné informácie:  Na hodinách niesu rodičia prítomní.  Treba deťom priniesť fľašu s vodou a riadiť sa pokynmi organizátora kurzov.

Comments are closed.