balet pre dievčatá

Od 12.9.2016 otvárame tanečné kurzy pre deti zamerané na všeobecnú tanečnú prípravu detí v štýle folklór a balet.

Folklórny tanec pre deti 4-6 r.

Kde?: DK Nivy-Súťažná 18

Kedy?: ZAČÍNAME 14.9 o 16:45 – Tanečná príprava v štýle folklór pre deti od 4-6 rokov

Cena: 63€/ 14 lekcií

Lektorka: Janka Meszárošová

Prihlasovanie: veronika@etnodance.sk

Čo sa u nás naučíte?: Základy baletu, slovenského folklórneho tanca z rôznych regiónov, rytmické cvičenia, pesničky riekanky.  Slúži dobre aj ako príprava na pôsobenie vo folklórnom súbore, alebo len tak na získanie tanečného základu a odreagovanie sa:-)

 

Tanečná prípravka pre 4-6 ročné deti

V prípravke sa kladie dôraz na celkový rozvoj pohybu.  Zdokonaľuje sa hrubá a jemná motorika. Pri cvičení jemnej motoriky zaraďujeme prvky Indického tanca, kde sa využívajú pohyby prstov ako komunikačný nástroj (deti znázorňujú rukami zvieratá: páv, orol, had, slon..). V lekciách sú zaradené aj cvičenia na rovnováhu, pohyb po priestore, priestorovú orientáciu.  Pohyb je však už vedený k výučbe tanečných prvkov a variácií, kurz na konci vyústi do záverečnej choreografie, vystúpenia. V našom štúdiu vyučujeme základy baletu (pohyb horných a dolných končatín, práca s chodidlom), moderného tanca (dynamika, prvky), folklórneho tanca (1 kročka, 2 kročka, pérovanie, pohyb v kruhu, diagonále). Pre ozvláštnenie hodiny používame rôzne rekvizity, hudobné nástroje a perkusie, šatky, závoje. Do hodín zaraďujeme aj prvky Indického tanca, latina a flamenca, ktoré výborne rozvíjajú rytmické cítenie a deti jednoducho bavia:-)

Tanečná prípravka pre 6-8 ročné dievčatá (so zameraním na latino, flamenco, indické tanca a orientálne tance)

V tomto kurze sa okrem všeobecnej tanečnej prípravy s využitím metodiky klasického a moderného tanca, dievčatá vedú a učia aj prvky latinsko-amerických tancov (salsa, samba, merenque, rumba), prvkov španielskeho flamenca, indického moderného muzikálového tanca a orientálneho tanca. Cieľom kurzu je tvorba choreografií pri ktorých sa dievčatá učia priestorové vnímanie. Choreografie môžu byť odprezentované na akciách tanečného štúdia EtnoDance, alebo na medzinárodných súťažiach v orientálnom tanci.

Oblečenie: legínsy, cvičky (baletné cvičky s mäkkou podrážkou), suknička, dress alebo dlhšie tričko.  V prípade flamencovej prípravy aj topánky balerínového typu.

Organizačné informácie:  Na hodinách niesu rodičia prítomní.  Treba deťom priniesť fľašu s vodou a riadiť sa pokynmi organizátora kurzov.