WOMAN DANCE

„Pre dušu a kreativitu“

Tanec v „krivkách vinúci sa telom“ je odpradávna doménou žien. Tanec rozvíjajúci eleganciu, ladnosť, temperament, intuíciu, kreativitu. Tanec… doplňte si čo by Vám mal rozvíjať… Pretože tanec a pohyb vychádzajúci z našej duše je to najkrajšie čo sebe a svojim blízkym môžete darovať.

Na hodinách budeme pracovať s viacerými tanečnými štýlmi s ktorými som sa vo svojej lektorskej praxi stretla. Rôzne prvky, hudba, temperament pôsobí odlišne na škálu emócií a časti ženského tela. Primárne budeme čerpať z tanca a hudby starobylej Perzskej kultúrnej oblasti. Tanec je veľmi ženský, jemný, elegantný, vznešený a plný skrytých symbolov až mystický. Reflektuje akúsi poéziu pohybu skrytú vo vlastnom príbehu. Dominuje pohyb trupu, rúk a uchopenie priestoru.

Skúste si položiť otázku: Aký pohyb je pre Vás najprirodzenejší?…

Pre veľa žien je to pohyb panvou, pohyb vychádzajúci z lona, z vašej prirodzenej podstaty, rozvíjajúci sa vo vlnách do celého tela… Tento pohyb prehĺbime v spojení s brušným tancom, charakteristickým pre krajiny orientu. Je v rôznych obmenách takmer v každej kultúre, aj keď bol po stáročia veľmi utajovaný a utláčaný, väčšinou odovzdávaný medzi ženami…

Postupne budú na hodinách zastúpené všetky elementy ženskosti. V neposlednej rade vo Vás tanec podnieti temperamentnú divošku. V tom Vám dopomôžu tance kočovných cigánov, zemitý africký tanec a ohnivé flamenco.

Cieľom však nebude dokonalé napodobnenie týchto štýlov, ktoré navyše ani nevychádzajú z našej kultúry. Prvky a elementy z nich budú iba prostriedok pre nájdenie vlastnej esencie pohybu, ktorú má v sebe každá z nás…

 

Woman dance

„pre kondíciu“

 

Tanečno – kondičné cvičenie, prvky a variácie zaradené do 60 minútového efektívneho cvičenia, ktoré je zamerané na celkovú psychickú a fyzickú kondíciu ženy.

Obsahuje:

  • Prvky na zlepšenie flexibility
  • Mobility
  • Posilnenie panvového dna
  • Zvýšenie rozsahu pohybu
  • Prepojenie pravej a ľavej hemisféry
  • Ladnosť
  • Posilnenie a tvarovanie problémových ženských partií
  • Psychohygiena
  • Dych

Prvky sú radené s ohľadom na špecifiká ženského tela, správne prevedenie a zdravý pohyb.

Lektorky čerpajú z tancov rôznych kultúr: Indický, Perzský, brušný tanec, ale aj zo štúdia techník moderného tanca.