Perzia

Umenie tanca z veľkej kultúrnej oblasti Perzie (Iran, Tajikistan, Afganistan,  Uzbekistan, Turkmenistan, Arménsko). Perzský tanec poznáme v 2 základných  vetvách: klasický Perzský tanec a folklórne tance z menovaných oblastí. Pre  Perzskú „klasiku“ je charakteristický výrazný pohyb hornej časti trupu, delikátne  pohyby ramien a dlaní, výrazná mimika. Tanec je veľmi poetický a často znázorňuje  výjavy z Perzských básní. Miešajú sa v ňom vplyvy Indie, Číny, Arabského,  Egyptského a Tureckého tanca. Na hodine sa naučíme základnú techniku tohto  tanca vysvetlíme si význam jednotlivých prvkov, budeme sa sústrediť na výraz a pospájame prvky do krátkych variácií.

„Tanec nieje to, že sa zdvihneš bez bolesti na špičky, ako tráva zvírená vetrom, tanec je, keď sa povznesieš nad všetky svety so srdcom rozorvaným na kusy a vzdáš svoju dušu.“
Rumi

Kurz Perzského tanca u nás vedie: Veronika Majdáková